Gastouder Kooring

Uw kind, mijn zorg


Dagindeling baby's en peuter's

Elke kind heeft zijn eigen dagritme. Naarmate baby's ouder worden verandert dat in een vast ritme. Wij helpen ze hierbij door vaste momenten aan te bieden waarop de gastouder en kinderen gezamenlijk aan tafel zitten om te eten, te drinken, te zingen, te lezen of activiteiten te doen.
Deze vast tijden zijn er voor om de kinderen een rustpunt te bieden.
7.00/8.00-9.00 uur: De kinderen worden door de gastouder ontvangen. De ouders doen de overdracht. Kinderen nemen afscheid en gaan dan met vriendjes puzzelen of een boekje lezen.
9.00/10.00 uur: kinderen verschonen en een gezellig moment samen aan tafel. Liedjes zingen en fruit eten.
10.00/11.30 uur: kinderen mogen vrij gaan spelen.
11.30/12.00 uur: kinderen gaan handen wassen en eventueel verschonen.
12.00/13.30 uur: samen aan tafel, boterham eten en wat drinken.
13.30/ 16.00 uur; sommige kinderen gaan naar bed, de andere kinderen gaan spelen of een boekje lezen.
16.00/17.00uur; kinderen uit bed halen, verschonen en wat drinken met een koekje. De kinderen mogen vrij spelen tot de mama's en papa's komen.
Kinderen die blijven tot 18.00 uur krijgen op aanvraag van ouders een warme maaltijd.


kind