Gastouder Kooring

Uw kind, mijn zorg


Kwaliteit

Gastouder Kooring voldoet aan alle eisen gesteld aan gastouders om in aanmerking te komen voor een financiele bijdrage van de overheid.
Gastouder Kooring kenmerkt zich door:
- Veiligheid en geborgenheid.
- Stimulering van het zelfvertrouwen.
- Stimulering van de zelfstandigheid.
- Begeleiding van het kind bij verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling.
- Begeleiding van het kind bij sociaal gedrag en omgaan met anderen.
- Begeleiding van het kind bij het tonen en omgaan met emoties.
- Normen en waarden.


kind kind