Gastouder Kooring

Uw kind, mijn zorg


Gastouder Kooring huisregels

Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomsten van de opdracht tussen ouders/verzorgers, gastouder en het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend zijn. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Indien er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd krijgt u hierover bericht.

Openingstijden.

Gastouder Kooring is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 t/m 18.00. Het is in overleg mogelijk om af te wijken van de openingstijden. Op nationaal erkende feestdagen is er geen standaardopvang mogelijk. In het weekend alleen in noodgevallen .

Vaste opvang.

Gastouder Kooring maakt gebruik van vaste dagen. Wij rekenen geen reserveringskosten, U kunt een plekje reserveren door middel van het tekenen van het contract.

Wat moet u meenemen naar de opvang?

 • Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mag worden i.v.m. knoeien, knutselen en buiten spelen.
 • Reserve kleding, zowel boven- als onderkleding
 • Luiers, billen crème en billendoekjes.
 • Flesvoeding voorzien van naam en datum
 • Fles/tuitbeker voorzien van naam
 • Speen/knuffel
 • In de zomer eventueel een hoedje/petje.
 • Speciale voeding bij andere voorkeur, allergieën of dieetvoeding
 • U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter wel geheel op eigen risico
Halen en brengen.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn, laat het dan even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem. De tijden dat uw kind extra aanwezig is zal naar een kwartier worden afgerond. Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Vakantie en vrije dagen.

Vakantie en vrije dagen moeten een maand voor af door worden gegeven. Doet u dit niet dan worden de uren volgens de geldende afspraken afgerekend.

Extra dagen of dagen wisselen.

Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden eventueel toegelaten indien de bezetting dit toelaat. U dient deze wel tijdig door te geven.

Gastkind is ziek of wordt ziek in de opvang.

Als een kind koorts heeft hoger dan 38.5 graden, spuugt of diarree heeft wordt er contact met u opgenomen en overlegd over de opvang. In geval van ernstige waterpokken is een kind ook niet welkom in de opvang.

Hygiëne en veiligheid.

 • Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden en er naar behoefte gerold en gekropen kan worden.
 • Het huis wordt dagelijks schoongemaakt. Na ieder toiletbezoek wordt deze grondig gereinigd. Dit geldt ook voor het potje.
 • Na het verschonen en voor het bereiden van maaltijden worden de handen gewassen.
 • Kinderen worden op jonge leeftijd al aangeleerd om hun handen te wassen na het buiten spelen of na het toiletbezoek.
 • Kinderstoelen worden na elke maaltijd schoongemaakt
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals traphekjes, brandmelders, stopcontact beveiliging en keukenkastbeveiliging.
 • De tuin is omheind met een hek en word gecontroleerd op giftige planten.
 • De GGD en het Gastouderbureau controleren regelmatig op veiligheid en hygiëne.

Comtact met ouders en verzorgers.

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje met de Gastouder wilt om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij de Gastouder aangeven zodat we hier een geschikt tijdstip voor kunnen zoeken. Elk jaar is er een uitgebreid kindgesprek over de ontwikkeling van uw kind. Gedurende de opvang is er altijd een mogelijkheid om te bellen en te vragen hoe het met uw kind gaat. Indien toestemming is verleend worden foto's via de website van Gastouder Kooring gedeeld. (https://www.gastouder.kooring.com)

De zeven R's.

Wij werken met de zeven R's, deze houden het volgende in:

 1. Rust: genoeg rust en slaapmomenten
 2. Regelmaat; vaste activiteiten op vaste momenten en rituelen voor bepaalde activiteiten zoals naar bed gaan en eten.
 3. Reinheid: letten op hygiëne en de omgeving schoon en netjes houden.
 4. Ruimte: aandacht voor de inrichting van de ruime en voor de ruimte die het kind nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling.
 5. Respect: voor het kind en elkaar.
 6. Reflectie: voortdurend nadenken over het pedagogische beleid en het verbeteren van de kwaliteit.
 7. Resultaat, tevreden kinderen, ouders en gastouder.
Zindelijkheid.

De kinderen komen op een leeftijd om aan zindelijkheidstraining te denken. Op de opvang zal ik de kinderen kennis laten maken met het plaspotje en het toilet met eventueel een verkleiner. De kinderen mogen op het potje of het toilet zitten, ook mogen ze doortrekken. Daarna wassen we de handen. Dit is een voorbereiding op het zindelijk maken van de kinderen. Als de kinderen geplast/gepoept hebben mogen ze een sticker plakken totdat ze zindelijk zijn. De kinderen kunnen pas zonder luier naar de opvang komen als zij zelf naar de toilet gaan om te plassen en te poepen. Uiteraard heb ik plasmomenten waarbij ze eraan herinnerd worden om te gaan plassen of poepen. Als uw kind nog te veel ongelukjes heeft dan ben ik genoodzaakt om een luier om te doen. Dit in verband met de hygiëne van de andere kinderen.
Mijn visie op het zindelijk worden: elk kind geeft zelf aan wanneer hij of zij hieraan toe is. Het gastkindje moet zich niet ongemakkelijk gaan voelen op de opvang. Zindelijkheid begint eerst thuis met begeleiding van de gastouder op de opvang.

Betalingsverplichting.

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, zal de opvang per direct gestopt worden tot aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Opzeggen.

Indien u de opvang wilt opzeggen geldt hierbij een opzegtermijn van 1 maand.

kind