Gastouder Kooring

Uw kind, mijn zorg


Pedagogisch doel

Gastouder Kooring ziet het als haar pedagogische taak een gezellige en stimulerende omgeving te bieden aan kinderen, met daarin een evenwicht tussen warmte en uitdaging.
Elk kind wordt de kans geboden zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen.
Gastouder Kooring hecht veel waarde aan de continuiteit van de opvang. De kinderen worden altijd door dezelfde persoon opgevangen en dat is een groot voordeel ten opzichte van veel andere vormen van kinderopvang.
Het is belangrijk dat kinderen de gelegenheid geboden wordt om eigen mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Spelmaterialen, andere omgeving, nieuwe materialen, activiteiten en begeleiding door de gastouder geven de kinderen impulsen om zich verder te ontwikkelen. In elke fase van zijn/haar ontwikkeling heeft het kind andere behoeften en interesses en leert het nieuwe dingen.

kind kind